Audyt SEO i Optymalizacja Stron

czyli efektywny sposób na szybką diagnozę Twojej strony

Audyt SEO i Optymalizacja Stron

czyli efektywny sposób na szybką diagnozę Twojej strony

Audyt SEO strony internetowej jest przeprowadzany w celu zdiagnozowania ogólnej “kondycji” Twojej strony, w tym w szczególności czy pozostaje w zgodzie z mechanizmami algorytmicznymi wyszukiwarek internetowych.

Optymalizacja SEO Twojej witryny pod kątem algorytmów wykorzystywanych przez Google jest niezbędna w celu osiągnięcia najlepszych możliwych pozycji w wynikach wyszukiwania, co bezpośrednio przekłada się na wzrost odwiedzin Twojej witryny oraz przychodów.

Dogłębne przeprowadzenie szczegółowego audytu strony strony www pozwala na ujawnienie nieznanych dotychczas błędów, problemów oraz braków optymalizacyjnych, przez które Twoja strona internetowa nie była dotychczas w stanie zapewnić Ci zadowalającej liczby odwiedzających klientów.

Jest to etap szczególnie istotny ze względu na fakt, że dalsze prace z zakresu SEO (optymalizacji w wyszukiwarce) wymagają dla swojej skuteczności wcześniejszego, kompleksowego zoptymalizowania witryny. Pominięcie tego etapu generuje wysokie ryzyko niskiej efektywności kosztowej dalszych prac optymalizacyjnych oraz niewielkim wzrostem liczby potencjalnych klientów na stronie.

W ramach przeprowadzimy następujące badania i analizy SEO Twojej strony internetowej:

1. Analiza ruchu i widoczności na stronie w oparciu o narzędzie Google Analytics oraz Google Search Console

Zbadanie ruchu i analiza widoczności strony stanowi ocenę punktu wyjścia dla przyszłych procesów optymalizacyjnych. W zależności od indywidualnej sytuacji Twojej witryny zastosowanie znajdą odmienne metody SEO i pozycjonowania.

2. Analiza konkurencyjnej metodyki i jej efektywności

Analiza konkurencji w SEO to przegląd metod i praktyk stosowanych przez Twoją najbliższą konkurencję jest cennym źródłem praktycznych informacji, ilustrującym faktyczną efektywność poszczególnych metod SEO wykorzystywanych w Twojej branży. Dzięki temu, uzyskasz możliwość odseparowania korzystnych metod SEO od tych, które w praktyce okazały się nieefektywne.

3. Analiza linków przychodzących

Od 2012 roku, w związku z implementacją algorytmu wyszukiwania pod nazwą "Pingwin" ilość, jakość oraz częstotliwość występowania linków prowadzących do Twojej witryny stanowi - w ocenie algorytmów wyszukiwarek - bezpośrednie odzwierciedlenie renomy oraz pozycji rynkowej Twojej marki. Audyt linków przychodzących czyli uzyskanie wglądu w całokształt profilu linków pozwala na neutralizację niepochlebnych treści oraz wzmocnienie pozytywnego przekazu marketingowego w Internecie.

4. Analiza SEO aspektów technologicznych strony

W celu zbadania faktycznego sposobu indeksowania Twojej witryny, a więc sposobu, w jaki tzw. roboty indeksujące analizują stronę, konieczne jest m.in. przeprowadzenie szczegółowej analizy adresacji (struktury podstron), audytu paginacji (podziału treści na strony), audytu adresów kanonicznych (przekierowania kierunku indeksowania) oraz ogólnego sposobu komunikacji serwera z przeglądarką i robotami Google.

5. Analiza szybkości wczytywania strony

Jak wynika z przeprowadzonych badań wzrost czasu ładowania witryny www z jednej sekundy do trzech skutkuje 22% spadkiem konwersji, ilości sesji oraz 50% wzrostem stopnia odrzuceń. W konsekwencji diagnoza przyczyn zbyt długiego czasu wczytywania Twojej witryny stanowi bardzo istotny przedmiot badań oraz działań optymalizacyjnych. Poprawa szybkości wczytywania strony internetowej stanowi eliminację bardzo szkodliwego wąskiego gardła rentowności internetowego biznesu. 

6. Analiza treści pod SEO

Wraz z nadejściem 2011 roku, od momentu wprowadzenia aktualizacji algorytmu Google pod nazwą "Panda", wyszukiwarki zaczęły znacznie wyżej pozycjonować jakościowe treści oraz obniżać pozycje słabego jakościowego contentu. W rezultacie, przedstawiamy szczegółowe rekomendacje w zakresie zmiany niezoptymalizowanych treści znajdujących się na Twojej witrynie lub - w sytuacji niskiej jakości tekstów - sugerujemy trwałe wycofanie ich publikacji.

7. Analiza elementów On-Page oraz rozmieszczenia słów kluczowych 

W praktyce działanie algorytmów wyszukiwarek sprowadza się co porównywania haseł wpisywanych w panelu wyszukiwania przez użytkowników z treściami znajdującymi się na Twojej witrynie. Z tego względu konieczne jest upewnienie się, że kluczowe elementy SEO zamieszczone na Twojej witrynie (title, meta description, nagłowki, adres URL) oraz ich rozmieszczenie względem całości strony pozwala na optymalne "odnalezienie" relewantnych treści przez roboty indeksujące oraz skierowanie na Twoją stronę maksymalnie dużą liczbę osób wyszukujących.

Podsumowanie

Wyniki przeprowadzonego w powyższy sposób audytu SEO witryny internetowej są prezentowane w formie szczegółowego raportu zawierającego precyzyjne rekomendacje w zakresie dalszej optymalizacji SEO. Oferujemy również bezpośrednią pomoc we wdrażaniu sugerowanych poprawek.

W konsekwencji, będziesz mógł w krótkim czasie wyeliminować wszystkie poważne braki na swojej witrynie oraz w szybkim czasie zwiększyć przychody.

Audyt SEO strony internetowej jest przeprowadzany w celu zdiagnozowania ogólnej “kondycji” Twojej strony, w tym w szczególności czy pozostaje w zgodzie z mechanizmami algorytmicznymi wyszukiwarek internetowych.

Optymalizacja SEO Twojej witryny pod kątem algorytmów wykorzystywanych przez Google jest niezbędna w celu osiągnięcia najlepszych możliwych pozycji w wynikach wyszukiwania, co bezpośrednio przekłada się na wzrost odwiedzin Twojej witryny oraz przychodów.

Dogłębne przeprowadzenie szczegółowego audytu strony strony www pozwala na ujawnienie nieznanych dotychczas błędów, problemów oraz braków optymalizacyjnych, przez które Twoja strona internetowa nie była dotychczas w stanie zapewnić Ci zadowalającej liczby odwiedzających klientów.

Jest to etap szczególnie istotny ze względu na fakt, że dalsze prace z zakresu SEO (optymalizacji w wyszukiwarce) wymagają dla swojej skuteczności wcześniejszego, kompleksowego zoptymalizowania witryny. Pominięcie tego etapu generuje wysokie ryzyko niskiej efektywności kosztowej dalszych prac optymalizacyjnych oraz niewielkim wzrostem liczby potencjalnych klientów na stronie.

W ramach przeprowadzimy następujące badania i analizy SEO Twojej strony internetowej:

1. Analiza ruchu i widoczności na stronie w oparciu o narzędzie Google Analytics oraz Google Search Console

Zbadanie ruchu i analiza widoczności strony stanowi ocenę punktu wyjścia dla przyszłych procesów optymalizacyjnych. W zależności od indywidualnej sytuacji Twojej witryny zastosowanie znajdą odmienne metody SEO i pozycjonowania.

2. Analiza konkurencyjnej metodyki i jej efektywności

Analiza konkurencji w SEO to przegląd metod i praktyk stosowanych przez Twoją najbliższą konkurencję jest cennym źródłem praktycznych informacji, ilustrującym faktyczną efektywność poszczególnych metod SEO wykorzystywanych w Twojej branży. Dzięki temu, uzyskasz możliwość odseparowania korzystnych metod SEO od tych, które w praktyce okazały się nieefektywne.

3. Analiza linków przychodzących

Od 2012 roku, w związku z implementacją algorytmu wyszukiwania pod nazwą "Pingwin" ilość, jakość oraz częstotliwość występowania linków prowadzących do Twojej witryny stanowi - w ocenie algorytmów wyszukiwarek - bezpośrednie odzwierciedlenie renomy oraz pozycji rynkowej Twojej marki. Audyt linków przychodzących czyli uzyskanie wglądu w całokształt profilu linków pozwala na neutralizację niepochlebnych treści oraz wzmocnienie pozytywnego przekazu marketingowego w Internecie.

4. Analiza SEO aspektów technologicznych strony

W celu zbadania faktycznego sposobu indeksowania Twojej witryny, a więc sposobu, w jaki tzw. roboty indeksujące analizują stronę, konieczne jest m.in. przeprowadzenie szczegółowej analizy adresacji (struktury podstron), audytu paginacji (podziału treści na strony), audytu adresów kanonicznych (przekierowania kierunku indeksowania) oraz ogólnego sposobu komunikacji serwera z przeglądarką i robotami Google.

5. Analiza szybkości wczytywania strony

Jak wynika z przeprowadzonych badań wzrost czasu ładowania witryny www z jednej sekundy do trzech skutkuje 22% spadkiem konwersji, ilości sesji oraz 50% wzrostem stopnia odrzuceń. W konsekwencji diagnoza przyczyn zbyt długiego czasu wczytywania Twojej witryny stanowi bardzo istotny przedmiot badań oraz działań optymalizacyjnych. Poprawa szybkości wczytywania strony internetowej stanowi eliminację bardzo szkodliwego wąskiego gardła rentowności internetowego biznesu. 

6. Analiza treści pod SEO

Wraz z nadejściem 2011 roku, od momentu wprowadzenia aktualizacji algorytmu Google pod nazwą "Panda", wyszukiwarki zaczęły znacznie wyżej pozycjonować jakościowe treści oraz obniżać pozycje słabego jakościowego contentu. W rezultacie, przedstawiamy szczegółowe rekomendacje w zakresie zmiany niezoptymalizowanych treści znajdujących się na Twojej witrynie lub - w sytuacji niskiej jakości tekstów - sugerujemy trwałe wycofanie ich publikacji.

7. Analiza elementów On-Page oraz rozmieszczenia słów kluczowych 

W praktyce działanie algorytmów wyszukiwarek sprowadza się co porównywania haseł wpisywanych w panelu wyszukiwania przez użytkowników z treściami znajdującymi się na Twojej witrynie. Z tego względu konieczne jest upewnienie się, że kluczowe elementy SEO zamieszczone na Twojej witrynie (title, meta description, nagłowki, adres URL) oraz ich rozmieszczenie względem całości strony pozwala na optymalne "odnalezienie" relewantnych treści przez roboty indeksujące oraz skierowanie na Twoją stronę maksymalnie dużą liczbę osób wyszukujących.

Podsumowanie

Wyniki przeprowadzonego w powyższy sposób audytu SEO witryny internetowej są prezentowane w formie szczegółowego raportu zawierającego precyzyjne rekomendacje w zakresie dalszej optymalizacji SEO. Oferujemy również bezpośrednią pomoc we wdrażaniu sugerowanych poprawek.

W konsekwencji, będziesz mógł w krótkim czasie wyeliminować wszystkie poważne braki na swojej witrynie oraz w szybkim czasie zwiększyć przychody.