Kampanie Reklamowe

czyli sprawdzony sposób na szybki przyrost Twoich klientów

Kampanie Reklamowe

czyli sprawdzony sposób na szybki przyrost Twoich klientów

Kampanie reklamowe to nowoczesna metoda pozyskiwania klientów, polegająca na aktywnym promowaniu swoich towarów lub usług w obrębie sieci reklamowych, takich jak Facebook (usługa Facebook Ads) oraz Google (usługa Google Ads).
 
W przeciwieństwie do typowych kampanii tego typu prowadzonych przez agencje reklamowe, w LinkJuice oferujemy nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie pozycjonowania stron. W rezultacie, wykorzystujemy zaawansowane narzędzi SEO w celu przeprowadzenia dogłębnej analizy i weryfikacji założeń, leżących u podstaw Twojej planowanej akcji promocyjnej.
 
Kampanie marketignowe cechują się następującymi zaletami:
 

1. Transparentność

Najważniejszą, z punktu widzenia klienta, zaletą kampanii reklamowych jest transparentność takich wskaźników jak: koszt reklamy, ilość pozyskanych klientów, poziom konwersji, zasięg kampanii oraz stopa rentowności. Prowadząc Twoją kampanię gwarantujemy Ci pełny wgląd do statystyk oraz raportów ilustrujących powyższe wartości, dzięki czemu będziesz w stanie uzyskać cenne informacje biznesowe.
 
Ponadto, wyżej wspomniane informacje są pozyskiwane przez cały okres trwania kampanii, zatem masz możliwość przekierowania większej części swojego budżetu marketingowego na wykorzystanie materiałów promocyjnych, które okazały się skuteczniejsze, zwiększając tym samym poziom konwersji oraz przychodów.
 

2. Kontrola kosztów

Kolejną zaletą kampanii marketingowych jest stosunkowo prosty mechanizm kontroli kosztów. W przypadku zastosowania modelu płatności za każde kliknięcie w materiał reklamowy (PPC, ang. Pay Per Click),  kampania generuje koszty wyłącznie w przypadku wygenerowania ruchu na stronie sprzedażowej.
 
W konsekwencji samo zamieszczenie materiału reklamowego nie wiąże się z żadnymi wydatkami po Twojej stronie, wykraczającymi poza przygotowanie tego typu przekazu promocyjnego. Jeśli więc okaże się, że dany materiał reklamowy nie spotkał się z zainteresowaniem ze strony potencjalnych klientów (mała liczba kliknięć), Twój budżet nie odczuje negatywnych konsekwencji tego typu sytuacji.
 

3. Wgląd w preferencje klientów

Prowadzenie kampanii reklamowe oraz analiza jej zasięgu oraz rentowności dostarczy Ci wartościowe dane w zakresie skuteczności stosowanego przez Ciebie typu przekazu marketingowego w Internecie i w przekazie konwencjonalnym.
 
Przykładowo, jeśli okaże się, że wykorzystanie pewnych fraz lub wyrażeń w materiale promocyjnym wygeneruje zauważalnie większe przychodym niż w przypadku użycia odmiennych określeń, będzie to dla Ciebie cenna wskazówka w zakresie realnych gustów Twoich klientów.
 
W konsekwencji, będziesz mógł trwale poprawić swój wizerunek w Internecie oraz dostosować codzienny przekaz marketignowy do rzeczywistych preferencji Twoich potencjalnych klientów.
 
 

4. Remarketing

Remarketing to szczególna forma reklamy w Internecie, która pozwala na ponowne zaadresowanie przekazu marketingowego to klientów, którzy już wcześniej wykazali się potencjalną chęcią nabycia Twojego towaru lub usługi (tzw. cieply lead).
Zbierając informacje o klientach odwiedzających Twoją witrynę lub materialy promocyjne jesteśmy w stanie skierować Twoją kampanię reklamową bezpośrednio w kierunku tych osób, co w znaczny sposób podnosi poziom konwersji oraz Twoich zysków.
 

Podsumowanie

Kampanie reklamowe to efektywny sposób na szybką i bezpieczną promocję Twojej marki.

Mając stałą kontrolę nad kosztami, gustami Twoich klientów oraz adresując Twój przekaz marketignowy w kierunku klientów o większym potencjale konwersji jesteśmy w stanie zapewnić Ci zadowalające rezultaty.

 
Kampanie reklamowe to nowoczesna metoda pozyskiwania klientów, polegająca na aktywnym promowaniu swoich towarów lub usług w obrębie sieci reklamowych, takich jak Facebook (usługa Facebook Ads) oraz Google (usługa Google Ads).
 
W przeciwieństwie do typowych kampanii tego typu prowadzonych przez agencje reklamowe, w LinkJuice oferujemy nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie pozycjonowania stron. W rezultacie, wykorzystujemy zaawansowane narzędzi SEO w celu przeprowadzenia dogłębnej analizy i weryfikacji założeń, leżących u podstaw Twojej planowanej akcji promocyjnej.
 
Kampanie marketignowe cechują się następującymi zaletami:
 

1. Transparentność

Najważniejszą, z punktu widzenia klienta, zaletą kampanii reklamowych jest transparentność takich wskaźników jak: koszt reklamy, ilość pozyskanych klientów, poziom konwersji, zasięg kampanii oraz stopa rentowności. Prowadząc Twoją kampanię gwarantujemy Ci pełny wgląd do statystyk oraz raportów ilustrujących powyższe wartości, dzięki czemu będziesz w stanie uzyskać cenne informacje biznesowe.
 
Ponadto, wyżej wspomniane informacje są pozyskiwane przez cały okres trwania kampanii, zatem masz możliwość przekierowania większej części swojego budżetu marketingowego na wykorzystanie materiałów promocyjnych, które okazały się skuteczniejsze, zwiększając tym samym poziom konwersji oraz przychodów.
 

2. Kontrola kosztów

Kolejną zaletą kampanii marketingowych jest stosunkowo prosty mechanizm kontroli kosztów. W przypadku zastosowania modelu płatności za każde kliknięcie w materiał reklamowy (PPC, ang. Pay Per Click),  kampania generuje koszty wyłącznie w przypadku wygenerowania ruchu na stronie sprzedażowej.
 
W konsekwencji samo zamieszczenie materiału reklamowego nie wiąże się z żadnymi wydatkami po Twojej stronie, wykraczającymi poza przygotowanie tego typu przekazu promocyjnego. Jeśli więc okaże się, że dany materiał reklamowy nie spotkał się z zainteresowaniem ze strony potencjalnych klientów (mała liczba kliknięć), Twój budżet nie odczuje negatywnych konsekwencji tego typu sytuacji.
 

3. Wgląd w preferencje klientów

Prowadzenie kampanii reklamowe oraz analiza jej zasięgu oraz rentowności dostarczy Ci wartościowe dane w zakresie skuteczności stosowanego przez Ciebie typu przekazu marketingowego w Internecie i w przekazie konwencjonalnym.
 
Przykładowo, jeśli okaże się, że wykorzystanie pewnych fraz lub wyrażeń w materiale promocyjnym wygeneruje zauważalnie większe przychodym niż w przypadku użycia odmiennych określeń, będzie to dla Ciebie cenna wskazówka w zakresie realnych gustów Twoich klientów.
 
W konsekwencji, będziesz mógł trwale poprawić swój wizerunek w Internecie oraz dostosować codzienny przekaz marketignowy do rzeczywistych preferencji Twoich potencjalnych klientów.
 
 

4. Remarketing

Remarketing to szczególna forma reklamy w Internecie, która pozwala na ponowne zaadresowanie przekazu marketingowego to klientów, którzy już wcześniej wykazali się potencjalną chęcią nabycia Twojego towaru lub usługi (tzw. cieply lead).
Zbierając informacje o klientach odwiedzających Twoją witrynę lub materialy promocyjne jesteśmy w stanie skierować Twoją kampanię reklamową bezpośrednio w kierunku tych osób, co w znaczny sposób podnosi poziom konwersji oraz Twoich zysków.
 

Podsumowanie

Kampanie reklamowe to efektywny sposób na szybką i bezpieczną promocję Twojej marki.

Mając stałą kontrolę nad kosztami, gustami Twoich klientów oraz adresując Twój przekaz marketignowy w kierunku klientów o większym potencjale konwersji jesteśmy w stanie zapewnić Ci zadowalające rezultaty.