Link Building

czyli niezawodny sposób na budowanie wizerunku Twojej marki w Internecie

Link Building

czyli niezawodny sposób na budowanie wizerunku Twojej marki w Internecie

Link-building to budowanie reputacji witryny poprzez uzyskiwanie pozytywnych referencji z innych stron, o jak najwyższej własnej reputacji (ang. domain authority, DA).

W praktyce, ze względu na faworyzację wartościowych, angażujących treści przez algorytmy wyszukiwarek poprawa renomy Twojej strony w sieci polega m.in. na stworzeniu wysokiej klasy, profesjonalnych artykułów content marketingowych (utworów copywriterskich o wysokiej wartości merytoryczno-edukacyjnej), które następnie przy pomocy technik Link-buildingowych (pozyskiwania linków) są promowane w Internecie.

Ze względu na ogromną popularyzację content marketingu we współczesnych trendach promocji brandów, ilość witryn oferujących jakościowe i wartościowe (z punktu widzenia Google) linki seo jest coraz mniejsza. W konsekwencji publikacja artykułów na dowolnie wybranych portalach wiąże się z bardzo dużym ryzykiem braku efektywności tego typu działań, przy jednoczesnym generowaniu dodatkowych kosztów.

W rezultacie, w celu zapewnienia realnej efektywności promocji Twojej marki wykorzystujemy profesjonalne metody i strategie SEO z zakresu analityki i walidacji, dzięki czemu masz gwarancję, że treści budujące Twoją renomę zostaną zamieszczone tylko na tych witrynach, których ranga (domain authority) gwarantuje poprawę widoczności Twojej domeny w wyszukiwarkach internetowych oraz wzrost zysków. 

Zastosowana strategia Link-buildingu uzależniona jest od następujących czynników:

1. Rodzaju branży

Jak wynika z naszego wieloletniego doświadczenia branża, w obrębie której funkcjonuje Twój biznes ma ogromny wpływ na efektywność kampanii link-buildingowych.

Przykładowo, promując firmę specjalizującą się oferowaniu różnorodnych instrumentów finansowych (np. pożyczek), największą efektywność kosztową gwarantuje pozyskiwanie mocnych linków seo ze stron współpracujących partnerów biznesowych.

Z kolei w przypadku sektora suplementacyjnego najlepszy stosunek wydatków do zysków oferuje strategia budowania linków ze stron zapleczowych, a więc witryn tworzonych samodzielnie na potrzeby kampanii reklamowej, które następnie odsyłają potencjalnych klientów bezpośrednio do strony sprzedażowej.

W konsekwencji, w zależności od Twojej branży przyjęta strategia link-buildingowa powinna cechować się znacznym poziomem indywidualizacji.

2. Typu pozycjonowania i charakteru witryny (serwis informacyjny, strona sprzedażowa, blog)

Ze względu na fakt, iż pozycjonowanie lokalne, globalne oraz longtail wykorzystują odmienne metody SEO pozyskiwanie linków dla Twojego biznesu również będzie zależne od przyjętej przez Ciebie strategii pozycjonowania.

W przypadku lokalnych punktów handlowych i usługowych linki powinny być, co do zasady, pozyskiwane ze stron gromadzących dane teleadresowe (w formacie NAP), miejscowych portali informacyjnych oraz kanałów social mediowych.

Dla odmiany w celu promocji biznesów o zasięgu globalnym wykorzystuje się publikowanie treści content marketingowych na ogólnokrajowych portalach informacyjnych, witrynach blogerów i influencerów, poczytnych forach internetowych oraz własnych serwisach zapleczowych.

3. Technik SEO wykorzystywanych przez konkurencję

Istotnym elementem skutecznego pozycjonowania Twojej strony jest metodyczna analiza Twojej konkurencji (jakości, ilości, tempa pozyskiwania oraz źródła pochodzenia tzw. back-linków, a więc linków prowadzących do stron rynkowych rywali).

Analizując historyczny przebieg strategii link-buildingowej Twoich konkurentów jesteśmy w stanie określić które witryny przyniosły oczekiwane skutki, jakie były ogólne koszty oraz zyski z tego typu kampanii, a co za tym idzie możemy przygotować szacunkową prognozę kosztów Twojej kampanii link-buildingowej, dynamikę jej rozwoju oraz przybliżoną datę zwrotu inwestycji.

Jednocześnie, jeśli badanie wykaże że niektóre witryny nieoczekiwanie nie przyniosły Twoim rywalom zadowalającej rentowności, jesteśmy w stanie zminimalizować ryzyko wystąpienia podobnego scenariusza także w przypadku Twojej kampanii promocyjnej. 

4. Konkurencyjności pozycjonowanych słów kluczowych

Niedługo po nadejściu popularyzacji Internetu w Polsce i na świecie powstało zapotrzebowanie na wyróżnienie swojego biznesu na tle konkurencji przy pomocy usług agencji link buildingowych i pozycjonujących SEO.

W konsekwencji powstały branże, które prowadzą wyjątkowo zażartą walkę o wysokie miejsca w pozycjach wyszukiwarek (tzw. SERP), a co za tym idzie wykorzystują znaczne budżety w celu promocji oferowanych towarów lub usług.

W rezultacie, efektywna rywalizacja w obrębie pewnych fraz kluczowych (wyrażeń wykorzystywanych do promowania Twojego biznesu, np. "kredyt hipoteczny") wymaga zauważalnie większych nakładów finansowych, niż w przypadku słów o mniejszym stopniu internetowej popularności.

W kontaktach z klientami liczy się dla nas przede wszystkim otwartość i szczerość. Dlatego też nasza kampania link-buildingowa uwzględnia realia rynku, w obrębie którego funkcjonujesz, a my informujemy Cię z góry o tym, jaki budżet jest, naszym zdaniem, konieczny w celu zagwarantowania efektywności dalszych działań pozycjonujących. 

W sytuacji, w której budżet okaże się niewystarczający zaproponujemy Ci inne rozwiązania z zakresu SEO w taki sposób, aby zapewniły Ci one zadowalające rezultaty.

Podsumowanie

Efektywne przeprowadzenie kampanii link-buidlingowej przez Agencję LinkJuice sprawi, że Twoja witryna zyska zwiększoną widoczność w obrębie wyszukiwarek, a renoma uzyskana poprzez polecenia pochodzące z popularnych portali przełoży się na wzrost reputacji Twojej strony.

Link-building to budowanie reputacji witryny poprzez uzyskiwanie pozytywnych referencji z innych stron, o jak najwyższej własnej reputacji (ang. domain authority, DA).

W praktyce, ze względu na faworyzację wartościowych, angażujących treści przez algorytmy wyszukiwarek poprawa renomy Twojej strony w sieci polega m.in. na stworzeniu wysokiej klasy, profesjonalnych artykułów content marketingowych (utworów copywriterskich o wysokiej wartości merytoryczno-edukacyjnej), które następnie przy pomocy technik Link-buildingowych (pozyskiwania linków) są promowane w Internecie.

Ze względu na ogromną popularyzację content marketingu we współczesnych trendach promocji brandów, ilość witryn oferujących jakościowe i wartościowe (z punktu widzenia Google) linki seo jest coraz mniejsza. W konsekwencji publikacja artykułów na dowolnie wybranych portalach wiąże się z bardzo dużym ryzykiem braku efektywności tego typu działań, przy jednoczesnym generowaniu dodatkowych kosztów.

W rezultacie, w celu zapewnienia realnej efektywności promocji Twojej marki wykorzystujemy profesjonalne metody i strategie SEO z zakresu analityki i walidacji, dzięki czemu masz gwarancję, że treści budujące Twoją renomę zostaną zamieszczone tylko na tych witrynach, których ranga (domain authority) gwarantuje poprawę widoczności Twojej domeny w wyszukiwarkach internetowych oraz wzrost zysków. 

Zastosowana strategia Link-buildingu uzależniona jest od następujących czynników:

1. Rodzaju branży

Jak wynika z naszego wieloletniego doświadczenia branża, w obrębie której funkcjonuje Twój biznes ma ogromny wpływ na efektywność kampanii link-buildingowych.

Przykładowo, promując firmę specjalizującą się oferowaniu różnorodnych instrumentów finansowych (np. pożyczek), największą efektywność kosztową gwarantuje pozyskiwanie mocnych linków seo ze stron współpracujących partnerów biznesowych.

Z kolei w przypadku sektora suplementacyjnego najlepszy stosunek wydatków do zysków oferuje strategia budowania linków ze stron zapleczowych, a więc witryn tworzonych samodzielnie na potrzeby kampanii reklamowej, które następnie odsyłają potencjalnych klientów bezpośrednio do strony sprzedażowej.

W konsekwencji, w zależności od Twojej branży przyjęta strategia link-buildingowa powinna cechować się znacznym poziomem indywidualizacji.

2. Typu pozycjonowania i charakteru witryny (serwis informacyjny, strona sprzedażowa, blog)

Ze względu na fakt, iż pozycjonowanie lokalne, globalne oraz longtail wykorzystują odmienne metody SEO pozyskiwanie linków dla Twojego biznesu również będzie zależne od przyjętej przez Ciebie strategii pozycjonowania.

W przypadku lokalnych punktów handlowych i usługowych linki powinny być, co do zasady, pozyskiwane ze stron gromadzących dane teleadresowe (w formacie NAP), miejscowych portali informacyjnych oraz kanałów social mediowych.

Dla odmiany w celu promocji biznesów o zasięgu globalnym wykorzystuje się publikowanie treści content marketingowych na ogólnokrajowych portalach informacyjnych, witrynach blogerów i influencerów, poczytnych forach internetowych oraz własnych serwisach zapleczowych.

3. Technik SEO wykorzystywanych przez konkurencję

Istotnym elementem skutecznego pozycjonowania Twojej strony jest metodyczna analiza Twojej konkurencji (jakości, ilości, tempa pozyskiwania oraz źródła pochodzenia tzw. back-linków, a więc linków prowadzących do stron rynkowych rywali).

Analizując historyczny przebieg strategii link-buildingowej Twoich konkurentów jesteśmy w stanie określić które witryny przyniosły oczekiwane skutki, jakie były ogólne koszty oraz zyski z tego typu kampanii, a co za tym idzie możemy przygotować szacunkową prognozę kosztów Twojej kampanii link-buildingowej, dynamikę jej rozwoju oraz przybliżoną datę zwrotu inwestycji.

Jednocześnie, jeśli badanie wykaże że niektóre witryny nieoczekiwanie nie przyniosły Twoim rywalom zadowalającej rentowności, jesteśmy w stanie zminimalizować ryzyko wystąpienia podobnego scenariusza także w przypadku Twojej kampanii promocyjnej. 

4. Konkurencyjności pozycjonowanych słów kluczowych

Niedługo po nadejściu popularyzacji Internetu w Polsce i na świecie powstało zapotrzebowanie na wyróżnienie swojego biznesu na tle konkurencji przy pomocy usług agencji link buildingowych i pozycjonujących SEO.

W konsekwencji powstały branże, które prowadzą wyjątkowo zażartą walkę o wysokie miejsca w pozycjach wyszukiwarek (tzw. SERP), a co za tym idzie wykorzystują znaczne budżety w celu promocji oferowanych towarów lub usług.

W rezultacie, efektywna rywalizacja w obrębie pewnych fraz kluczowych (wyrażeń wykorzystywanych do promowania Twojego biznesu, np. "kredyt hipoteczny") wymaga zauważalnie większych nakładów finansowych, niż w przypadku słów o mniejszym stopniu internetowej popularności.

W kontaktach z klientami liczy się dla nas przede wszystkim otwartość i szczerość. Dlatego też nasza kampania link-buildingowa uwzględnia realia rynku, w obrębie którego funkcjonujesz, a my informujemy Cię z góry o tym, jaki budżet jest, naszym zdaniem, konieczny w celu zagwarantowania efektywności dalszych działań pozycjonujących. 

W sytuacji, w której budżet okaże się niewystarczający zaproponujemy Ci inne rozwiązania z zakresu SEO w taki sposób, aby zapewniły Ci one zadowalające rezultaty.

Podsumowanie

Efektywne przeprowadzenie kampanii link-buidlingowej przez Agencję LinkJuice sprawi, że Twoja witryna zyska zwiększoną widoczność w obrębie wyszukiwarek, a renoma uzyskana poprzez polecenia pochodzące z popularnych portali przełoży się na wzrost reputacji Twojej strony.